Hack your own business!

Vertrouw je erop dat je met je bedrijf successen uit het verleden blindelings kunt blijven herhalen in een snel veranderende wereld? Of zoek je naar mogelijkheden om snel en effectief innovaties en nieuwe (omzet)kansen te ontwikkelen en te implementeren? Daag jezelf en je team uit om je huidige bedrijf zo slim mogelijk om zeep te helpen... Bouw in 1 of 2 dagen je ultieme concurrent!

Complex problem solving, kritisch denken en creativiteit (samen ook wel ‘disruptive thinking’ genoemd) zijn in 2020 de top-3 vaardigheden die van werknemers gevraagd worden. In de training 'Hack your own business' ga je aan de slag met  deze en andere vaardigheden met behulp van tools en technieken uit design thinking; een manier van denken en vooral dóen die je leert sneller en effectiever nieuwe oplossingen te bedenken. Je ontwikkelt een mindset die jou 'future-proof' maakt.

Deelnemers bouwen in teams in twee dagen de ultieme concurrent voor hun bedrijf. Ze worden uitgedaagd om heel kritisch naar hun eigen organisatie te kijken omdat ze de ultieme concurrent moeten bouwen. Hierdoor worden ze gestimuleerd om echt anders te denken. Ze doorlopen tijdens de training 5 stappen waarin zaken als probleemdefinitie, creative problem solving, valideren en business model innovation voorbij komen. We eindigen de training met pitches voor een deskundige jury.

Blijf de concurrentie een stap voor door de nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen in je huidige organisatie te implementeren. Hulp nodig bij deze volgende stap? Ook daar kunnen we je bij ondersteunen.

Deze training helpt je:

  • Sneller en effectiever aan de slag te gaan met innovatie en vernieuwing
  • Snel stapsgewijs successen te boeken door het toepassen van design thinking
  • In korte tijd een heel innovatieproces te doorlopen en te ervaren
  • Aan een goed gestructureerd proces om morgen te starten met innovatie

Met deze training voorkom je:

  • Dat innovatie niet van de grond komt
  • Dat je wordt ingehaald door de realiteit (en concurrenten...)
  • Dat je blijft hangen in 'plannenmakerij' en niet in actie komt
  • Dat je je laat leiden door 'ja maars' van jezelf en je collega's

Meer over deze training

Gestructureerd programma
De training 'Hack your own business' is een gestructureerd programma waarin deelnemers worden meegenomen in de wereld van startups en design thinking. Je leert werken met tools die startups inzetten om snel en effectief ideeën te bedenken en te vertalen naar haalbare oplossingen. In teams ga je gestructureerd aan de slag met o.a. probleemdefinitie, brainstorming, rapid prototyping, business model innovation en pitchen.

Programma: 5 stappen
In de training doorloop je de volgende 5 stappen:

Stap 1: Define

Probleemdefinitie
Met je team benoem je problemen binnen je eigen bedrijf of organisatie. Vervolgens kies je als team het probleem dat je wilt gaan oplossen.

Doelgroep benoemen
Na het benoemen van doelgroepen die te maken hebben met het gedefinieerde probleem kies je als team een specifieke doelgroep op wie je je gaat richten.


Stap 2: Create

Presentatie trends en inspiratie
Presentatie over actuele (technologische) trends. Deze trends en bijbehorende voorbeelden inspireren de teams bij het ontwikkelen van ideeën die als basis dienen voor de oplossing van het gedefinieerde probleem.

Idee-ontwikkeling
Na een toelichting op diverse brainstormtechnieken ga je met je team aan de slag om zoveel mogelijk ideeën te genereren als basis voor de oplossing van je probleem.

Ideeën ordenen en selecteren
Met behulp van diverse ordeningstechnieken categoriseer je alle bedachte ideeën. Je creëert zo overzicht en krijgt inzicht in overlappende en aanvullende ideeën. Je kiest met je team het beste idee (of combinatie van ideeën). Aan de hand van het Business Model Canvas bekijk je welke waarde je met het idee biedt aan je doelgroep.
 

Stap 3: Validate

Valideren
Om te ontdekken of het idee van jou en je team aanslaat bij de beoogde doelgroep ga je customer interviews houden: je zoekt (of belt) mensen uit de doelgroep op en aan de hand van een gestructureerd vragenlijstje ontdek je of je daadwerkelijk een oplossing in handen hebt voor een bestaand probleem.
 

Stap 4: Build

Business Model Innovation
Aan de hand van diverse voorbeelden van nieuwe businessmodellen bepaal je met je team welk model het beste past bij het gekozen idee. Vervolgens maak je globale calculaties van te verwachten resultaten. Ook werk je aan een prototype van je idee zodat je het kunt pitchen.


Stap 5: Pitch

Pitchen: hoe doe je dat?
Uitleg over do’s en don’ts als je een idee gaat pitchen, gaat presenteren. Waar moet je op letten bij je presentatie? Hoe sta je voor de groep? Welke ingrediënten moeten er in je verhaal zitten? Vervolgens ga je je pitch voorbereiden.

Pitchen voor een jury
Met je team krijg je een paar minuten om een deskundige jury te overtuigen van de kracht van je idee. De jury geeft korte feedback en bepaalt na kort beraad welk idee het beste is en wint!