Omgeving, tools & skills en mindset
Auteur: Rody Vonk -

Trainer en spreker Innovatie en Creativiteit

Omgeving, tools & skills en mindset

Innoveren is niet gemakkelijk. Er spelen diverse factoren een rol die succes in de weg kunnen zitten. Als je deze barrières kunt slechten, neemt de kans op een goede uitkomst aanzienlijk toe. Wie met succes wil innoveren, zal op drie gebieden zaken moeten aanpakken. De mate waarin aan elk gebied aandacht moet worden besteed verschilt per situatie en organisatie. De drie gebieden die samen de basis voor succesvolle innovatie vormen zijn:

• Omgeving
• Tools en skills (vaardigheden)
• Mindset

Bij 'Omgeving' draait het om zaken als leiderschap en cultuur. Staan beslissers en leidinggevenden open voor vernieuwing? Maken ze ruimte in tijd en budget om nieuwe wegen te ontdekken en accepteren ze het bijbehorende risico? Is er een heldere innovatiestrategie en zijn targets en KPI’s daarop aangepast? Is er een cultuur in de organisatie die ruimte geeft aan innovatie?

'Tools & Skills' betreft het ontwikkelen van de juiste vaardigheden (zoals creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen). Maar ook kennis hebben van een helder proces waardoor je stapsgewijs een innovatieproces kunt doorlopen. Dit zorgt ervoor dat innoveren minder risicovol en dus veiliger voelt waardoor het makkelijker wordt om überhaupt te beginnen en om door te zetten.

Ook het hebben van de juiste 'Mindset' is van groot belang. Innoveren betekent experimenteren en dus fouten maken. Daarnaast moet je openstaan voor ideeën en feedback van anderen. Het gaat erom dat je zo snel mogelijk leert, zodat je tijdig kunt bijsturen. Verder is een ondernemende mentaliteit een belangrijke factor: problemen signaleren, deze vertalen in kansen en zo waarde creëren voor mensen en je organisatie.


1. Omgeving

Kunnen werken in een veilige omgeving die experimenten en het zoeken naar nieuwe oplossingen stimuleert, is van belang bij innovatie. Het management zal een cultuur moeten creëren waarin falen wordt geaccepteerd, of nog beter: wordt aangemoedigd. Hoe sneller fouten worden gemaakt, hoe groter de kans op radicale, disruptieve nieuwe oplossingen die de organisatie concurrentievoordeel kunnen opleveren. Het management zal ook - naast bestaande bedrijfsprocessen - een proces voor innovatie moeten implementeren. Een innovatieproces verschilt van de processen die gebruikt worden voor de dagelijkse bedrijfsvoering. En er zullen andere KPI's moeten worden geïntroduceerd voor het meten van het succes van innovatie. Je kunt het resultaat van een andere, nieuwe manier van doen – wat innovatie is – niet afmeten aan bestaande maatstaven. Zaken die van belang zijn voor het creëren van een omgeving die innovatie bevordert zijn:

 • Leiderschap: het management moet creatief leiderschap tonen; dit betekent het aanmoedigen van experimenteren en falen.
 • Cultuur: innovatie is geen afdeling, het is een mentaliteit. Om een innovatieve organisatie te worden, moet innovatie onderdeel worden van de bedrijfscultuur.
 • Fysieke ruimte: een plek die samenwerking en creativiteit stimuleert en die teams uitdaagt om te experimenteren.
 • Multidisciplinaire teams: innovatie is niet de verantwoordelijkheid van één afdeling of persoon; hoe diverser een innovatieteam is, hoe beter de resultaten.
 • Innovatie begint bij creativiteit. En creativiteit is een bestaand probleem vanuit een ander perspectief bekijken. Hoe meer diversiteit in het innovatieteam, hoe meer verschillende perspectieven aan tafel zitten.


2. Tools & Skills

Voor het starten van innovatie heb je een proces nodig, een pad om tot die nieuwe, radicale oplossingen te komen. Een helder proces helpt degenen die innoveren, maar ook de mensen om hen heen - zoals besluitvormers en management - zich veilig te voelen. Door duidelijke, niet al te grote stappen te zetten, wordt het risico verkleind, wat van essentieel belang als je iets nieuws doet. Daarnaast levert elke stap waardevolle nieuwe inzichten op over hoe (en of) je door moet te gaan. Tijdens het innovatietraject komen we momenten tegen waarin we ons onzeker kunnen voelen. Waarin we ons verloren voelen en niet echt weten waar we naartoe gaan. Dit zijn de momenten waarop we het proces moeten vertrouwen, wetende dat duidelijk wordt wat we moeten doen zodra we een volgende stap hebben gezet. Het is als lopen in de mist: om een paar meter verder vooruit te kunnen zien, moet je eerst een paar meter lopen. Onderdeel van een helder proces zijn diverse tools en templates die je helpen tijdens je innovatiereis. In dit magazine komen er diverse aan bod, zodat je beschikt over de juiste instrumenten om je eigen innovatietrajecten te doorlopen.

Enkele belangrijke tools en skills zijn:

 • De juiste vraag stellen: door het stellen van andere, nieuwe vragen wordt creativiteit aangewakkerd
 • Creativiteit: een zeer belangrijke vaardigheid (GEEN talent!) die we allemaal hebben en die geprikkeld en ontwikkeld moet worden 
 • Een duidelijk proces: als je weet welke weg je moet bewandelen, wordt innovatie een stuk eenvoudiger

 

3. Mindset

Je staande kunnen houden in een groeiende digitale en technisch georiënteerde wereld vereist de juiste mindset. Openstaan voor alle mogelijke ideeën en inspiratie zonder terughoudend te zijn of je bedreigd te voelen (de gedachte ‘Dat heb ik niet zelf bedacht, dus daar ga ik niet mee aan de slag’ vormt vaak een grote barrière) is belangrijk. De volgende zaken dragen bij aan een innovatieve mindset:

 • De tijd nemen: innovatie kost tijd. Het is moeilijk te voorspellen wanneer inspanningen worden beloond, maar uiteindelijk gebeurt dat wel!
 • Wees nieuwsgierig: stel vragen en ontdek wat er in andere sectoren speelt
 • Sta open voor anderen: zij hebben mogelijk inzichten die je inspireren
 • Durf te falen: iets nieuws doen gaat gepaard met mislukkingen! Hoe meer mislukkingen, hoe groter de kans op succes.
 • Ondernemend zijn: het is van belang problemen te signaleren, oplossingen te bedenken en deze te realiseren om waarde te creëren.

Hoe meer omgeving, tools & skills en mindset in balans zijn (en die balans is voor elke organisatie verschillend).

Heeft jouw organisatie de juiste balans al gevonden? Of ben je hier nog naar op zoek? Laat het me weten in je reactie hieronder.

 

Wil je meer over dit onderwerp weten? In mijn trainingen en presentaties over innovatie en design thinking ga ik hier uitgebreider op in.

 

Bekijk trainingen en presentaties >

Reactie toevoegen